Inschrijven


InschrijvenInschrijvingen voor Hasselt (binnen LOP gebied)
 

Informatie: “Intentie tot inschrijven” schooljaar 2021-2022

 
Beste ouder,

Op 1 maart starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen van het geboortejaar 2019 en ouder.

Als gevolg van de strenge coronamaatregelen is het niet toegelaten om bij de start van de inschrijvingen u fysiek aan te melden op school. Binnen onze scholengemeenschap werd beslist dat een ouder die zijn/haar kind(eren) wenst in te schrijven in één van onze scholen, het online document Intentie tot inschrijven dient in te vullen en te versturen.

Het online systeem bepaalt automatisch de volgorde van je intentie tot inschrijving.

Aantal vrije plaatsen van de school kan je hier raadplegen.WEGWIJS IN DE PROCEDURE

“Intentie tot inschrijven” is NIET voor:
 • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
Zij kunnen in de school ingeschreven worden vanaf vrijdag 29 januari tot en met 12 februari 2021. Indien u dit wenst, neem contact op met de school.

“Intentie tot inschrijven” is WEL voor:
 • Alle nieuwe kinderen geboren in 2019.
 • Kinderen die van school willen veranderen in het kleuter/en of lager onderwijs.

Hoe en wanneer inschrijven:
Aandacht: Inloggen kan enkel via een PC of laptop.
 • Start inschrijving: 1 maart vanaf 08u00 t.e.m. vrijdag 15 maart 2021 om 16u00.
 • Onderdelen met * zijn verplicht in te vullen.
 • Antwoorden op de vraag betreffende de gezinssituatie (schooltoelage en diploma van de moeder) is niet verplicht, maar als je antwoordt “ik wil deze gegevens niet meedelen” verliest het kind zijn voorrangsrecht. Inschrijven kan dan wel nog in de vrije inschrijvingsperiode vanaf 22 maart indien er nog plaats is in de school. Zie omzendbrief BaO/2021/01 - 6.3.4.2
 • Privacy: je gegevens zullen verwerkt worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG van de EU – 28/05/2018)
  bescherming-van-persoonsgegevens-in-het-onderwijs
 • Als alle gegevens zijn ingevuld en nagekeken klik je op verzenden.

Wat na het verzenden van het digitaal formulier?
 • Je krijgt een mail op je opgegeven mailadres; dit ter bevestiging van je aanmelding, samen met een overzicht van de gegevens die je hebt ingevuld.
 • De school zal je zo snel mogelijk contacteren of je wel of niet kan inschrijven en maakt samen met u de afspraak hoe de definitieve inschrijving kan gerealiseerd worden.

De pagina is actief vanaf 1 maart om 8.00uur INTENTIE TOT INSCHRIJVEN Hasselt

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be

Instapdata
19-04-2021, 17-05-2021, 01-09-2021, 08-11-2021, 10-01-2022, 07-03-2022, 19-04-2022, 30-05-2022, 01-09-2022.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:
 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking; de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.Inschrijvingen voor Zonhoven (buiten LOP gebied)
 

Informatie: “Intentie tot inschrijven” schooljaar 2021-2022

 
Beste ouder,

Op 1 maart starten de inschrijvingen voor nieuwe leerlingen van het geboortejaar 2019 en ouder.

Als gevolg van de strenge coronamaatregelen is het niet toegelaten om bij de start van de inschrijvingen u fysiek aan te melden op school. Binnen onze scholengemeenschap werd beslist dat een ouder die zijn/haar kind(eren) wenst in te schrijven in één van onze scholen, het online document Intentie tot inschrijven dient in te vullen en te versturen.

Het online systeem bepaalt automatisch de volgorde van je intentie tot inschrijving.

Aantal vrije plaatsen van de school kan je hier raadplegen.WEGWIJS IN DE PROCEDURE

“Intentie tot inschrijven” is NIET voor:
 • Broers en zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen
 • Kinderen van personeel van de school, dus van leraren, secretariaatsmedewerkers …
Zij kunnen in de school ingeschreven worden vanaf vrijdag 29 januari tot en met 12 februari 2021. Indien u dit wenst, neem contact op met de school.

“Intentie tot inschrijven” is WEL voor:
 • Alle nieuwe kinderen geboren in 2019.
 • Kinderen die van school willen veranderen in het kleuter/en of lager onderwijs.

Hoe en wanneer inschrijven:
Aandacht: Inloggen kan enkel via een PC of laptop.
 • Start inschrijving: 1 maart vanaf 08u00.
 • Onderdelen met * zijn verplicht in te vullen.
 • Antwoorden op de vraag betreffende de gezinssituatie (schooltoelage en diploma van de moeder) is niet verplicht, maar als je antwoordt “ik wil deze gegevens niet meedelen” verliest het kind zijn voorrangsrecht. Inschrijven kan dan wel nog in de vrije inschrijvingsperiode vanaf 22 maart indien er nog plaats is in de school. Zie omzendbrief BaO/2021/01 - 6.3.4.2
 • Privacy: je gegevens zullen verwerkt worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG van de EU – 28/05/2018)
  bescherming-van-persoonsgegevens-in-het-onderwijs
 • Als alle gegevens zijn ingevuld en nagekeken klik je op verzenden.

Wat na het verzenden van het digitaal formulier?
 • Je krijgt een mail op je opgegeven mailadres; dit ter bevestiging van je aanmelding, samen met een overzicht van de gegevens die je hebt ingevuld.
 • De school zal je zo snel mogelijk contacteren of je wel of niet kan inschrijven en maakt samen met u de afspraak hoe de definitieve inschrijving kan gerealiseerd worden.

De pagina is actief vanaf 1 maart om 8.00uur INTENTIE TOT INSCHRIJVEN Zonhoven
Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be

Instapdata
19-04-2021, 17-05-2021, 01-09-2021, 08-11-2021, 10-01-2022, 07-03-2022, 19-04-2022, 30-05-2022, 01-09-2022.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. Vrije plaatsen

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, voor De Toverfluit Hasselt per voorrangsgroep, alsook voor De Toverfluit Zonhoven vind je hier op de website.


De Toverfluit Hasselt
  Geboortejaar 2019--
  Geboortejaar 2018--
  Geboortejaar 2017-1
  Geboortejaar 2016--
  Eerste graad--
  Tweede graad--
  Derde graad--

De Toverfluit Zonhoven
  Geboortejaar 20191
  Geboortejaar 20181
  Geboortejaar 20171
  Geboortejaar 2016-
  Eerste graad-
  Tweede graad-
  Derde graad-

Info over De ToverfluitVestiging Hasselt:
Dinsdag 1 februari 2022 om 20.00uur organiseren we een info-avond voor geïnteresseerde ouders.

Vestiging Zonhoven:
Maandag 7 februari 2022 om 20.00uur organiseren we een info-avond voor geïnteresseerde ouders.

Wil je deelnemen aan deze info-avond stuur dan een mail met je voorkeurdatum naar de directie.
Je kan ook steeds een afspraak maken.