inschrijven

InschrijvenInschrijvingen voor Hasselt (binnen LOP gebied)
 
Een kind geboren in 2019 kan je inschrijven vanaf 29 januari 2021.
Voor het schooljaar 2021-’22 gelden volgende afspraken:
 • De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 29 januari 2021 vanaf 8:00u.
 • De voorrangsgroepen
  • Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven van 29 januari 2021 t/m 12 februari 2021.
  • Indicator en niet-indicator leerlingen kunnen inschrijven van 1 maart 2021 t/m 15 maart 2021.
Vrije inschrijvingen vanaf 22 maart 2021

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be


Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak. Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:
 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota 

Wat moet ik meebrengen?
Breng de SIS-kaart van je kind mee. Indien je kind geen SIS-kaart heeft volstaat één van deze documenten:
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Instapdata
04-01-2021, 01-02-2021, 22-02-2021, 19-04-2021, 17-05-2021, 01-09-2021, 08-11-2021.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 

Indicator en niet-indicatorleerlingen
Tijdens de eerste twee weken van de inschrijvingsperiode worden de leerlingen verdeeld in twee groepen: indicator- en niet-indicatorleerlingen. Een indicatorleerling is een leerling die aan minstens één van de volgende indicatoren beantwoordt:
 • het gezin ontving in het schooljaar, voorafgaand aan het schooljaar waarop de inschrijving van de leerling betrekking heeft, minstens één schooltoelage van de Vlaamse Gemeenschap;
 • de leerling verblijft buiten gezinsverband;
 • de ouders behoren tot de trekkende bevolking; de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs of van een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.Inschrijvingen voor Zonhoven (buiten LOP gebied)
 
Een kind geboren in 2019 kan je inschrijven vanaf 29 januari 2021.
Voor het schooljaar 2021-’22 gelden volgende afspraken:
 • De inschrijvingen voor dat schooljaar beginnen op 29 januari 2021 vanaf 8:00u.
 • De voorrangsgroepen
  • Broers/zussen en kinderen van personeel kunnen inschrijven van 29 januari 2021 t/m 12 februari 2021.
Vrije inschrijvingen vanaf 22 februari 2021

Tijdens schoolvakanties en weekends wordt er niet ingeschreven.

Voor meer informatie kan u altijd terecht bij Carine Smeets (directeur) of op onderstaande link:
www.ond.vlaanderen.be


Hoe inschrijven?
Tijdens de inschrijvingsperiodes kun je inschrijven in de school gedurende de openingsuren van de school of op afspraak. Inschrijvingen gebeuren volgens tijdstip van aanmelding.
Bij de eerste inschrijving teken je de volgende documenten:
 • formulier met informatiegegevens
 • keuzeformulier godsdienst- zedenleer voor leerplichtige leerlingen
 • vragenlijst over de achtergrond van het kind (GOK)
 • verklaring van akkoord met het overhandigde schoolreglement en de afsprakennota 

Wat moet ik meebrengen?
Breng de SIS-kaart van je kind mee. Indien je kind geen SIS-kaart heeft volstaat één van deze documenten:
 • de identiteitskaart van het kind
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Instapdata
04-01-2021, 01-02-2021, 22-02-2021, 19-04-2021, 17-05-2021, 01-09-2021, 08-11-2021.

Voor elke instapdatum organiseert de school een openklasmoment. De ouders ontvangen een persoonlijke uitnodiging hiervoor. 
Vrije plaatsen

De vrije plaatsen die nog beschikbaar zijn in de school, voor De Toverfluit Hasselt per voorrangsgroep, alsook voor De Toverfluit Zonhoven vind je hier op de website.


De Toverfluit Hasselt
  Geboortejaar 2018--
  Geboortejaar 2017--
  Geboortejaar 2016--
  Geboortejaar 2015--
  Eerste graad--
  Tweede graad--
  Derde graad--

De Toverfluit Zonhoven
  Geboortejaar 20183
  Geboortejaar 20172
  Geboortejaar 2016-
  Geboortejaar 20152
  Eerste graad-
  Tweede graad-
  Derde graad-

Info over De ToverfluitVestiging Hasselt:
Maandag 18 en dinsdag 19 januari 2021 om 20.00uur organiseren we een digitale info-avond voor geïnteresseerde ouders.

Vestiging Zonhoven:
Maandag 25 en dinsdag 26 januari 2021 om 20.00uur organiseren we een digitale info-avond voor geïnteresseerde ouders.

Wil je deelnemen aan deze info-avond stuur dan een mail met je voorkeurdatum naar de directie.
Je kan ook steeds een afspraak maken.